Kontakty

Internetový obchod www.SplatSk.sk 

 

Informácie ohľadom objednávok:

Mgr. Miroslava Trlíková

Telefón: +421 908 148 444

E-mail: info@splatsk.sk

 

Prevádzkovateľ:

Avenia s.r.o.

A. Hlinku 370/15

013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 52310205

 

Bankové spojenie:

Banka: Fio banka

Číslo účtu: 2501624099/8330

Číslo účtu v tvare IBAN: SK4283300000002501624099, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Ako variabilný symbol vždy používajte číslo objednávky.